Konkurrencer

Bestyrelsen har ansvaret for de hunde og førere, som deltager i konkurrencer.

Et af DcH’s formål er at virke for anvendelsen af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport.

Hovedparten af konkurrenceaktiviteten sker indenfor de 6 kredse som landet er opdelt i.

De største konkurrenceaktiviteter er i DcH-, rally-, og Agility-programmerne, men også konkurrencer som IPO-brugsprøveprogrammet og Sporhundeprøve SPH samt Nordisk Program har en vis udbredelse.

Landsforeningen arrangerer Danmarksmesterskaber i de forskellige discipliner.